შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Sends Judicial Assistant to Minneapolis for Secondment at Local District Court (ka)

09 ივლისი 2019 USAID/PROLoG Sends Judicial Assistant to Minneapolis for Secondment at Local District Court

On June 15, Gvantsa Kharebava, judicial assistant at Tbilisi City Court, traveled to Minneapolis, Minnesota for a weeklong secondment with the Hennepin District Court. She was selected for this trip by virtue of being named one of the outstanding students of the USAID/PROLoG Judicial Winter School.

During the visit, Ms. Kharebava met judges, law clerks and judicial assistants, attended court hearings and learned about the operation of electronic case filing systems. She discussed the importance of courtroom management and communication, as well as judges’ role in the settlement of cases, with Judge Edward Wahl, and had the opportunity to attend hearings in several of his cases. She also had lunch with law clerks and judicial assistants of the court. At the Hennepin County Courthouse Ms. Kharebava met Judge Tomath Fraser and attended his hearings, discussing various aspects of family cases. Ms. Kharebava also visited the library and the Family Judiciary Center of the court.

Ms. Kharebava also visited the county tax court, attended tax-related hearings and was introduced to the electronic case management system of the court. Later, she met Judges Brad Delapena, Joanne Turner and their assistants. She also spent a day at the Administrative Court, where she attended hearings related to work compensation and also to unlawful termination on the basis of racial discrimination.

The activity was organized within the framework of USAID/PROLoG’s expanded judicial exchange activities, which seek to support Georgian judges and judicial assistants by sending them to the U.S., and also by bringing U.S. judges to Georgia for mentoring and high-level meetings.

 

USAID
Top of Page