შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს საჯარო ლექციების სერიას გამოხატვის თავისუფლების თემაზე

30 მაისი 2019 გიორგი მშვენიერაძე საუბრობს გამოცხატვის თავისუფლების შესახებ

22 მაისს USAID-ის მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა თავისუფალ უნივერსიტეტში უმასპინძლა საჯარო ლექციას თემაზე გამოხატვის თავისუფლება საჯარო მორალის პირისპირ „აი ისა“-ს საქმის კონტექსტში (პრეზერვატივზე გარკვეული ფოტოების და ფრაზების გამოსახვა სასამართლომ მიიჩნია არაეთიკურად და საზოგადოებრივი მორალის საწინააღმდეგოდ).

ლექციას უძღვებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ ხელმძღვანელი, თბილისის თავისუფალი უნივერისიტეტის ასისტენტ პროფესორი გიორგი მშვენიერაძე და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სტრატეგიული სამართალწარმოების პროგრამის დირექტორი ედუარდ მარიკაშვილი. მომხსენებლებმა ისაუბრეს „აი ისა“-ს საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მორალურ და სამართლებრივ მხარეზე, ასევე განიხილეს ევროპის და ამერიკის სასამართლოს გადაწყვეტილებები გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. საჯარო ლექციას ესწრებოდა ოცდაათზე მეტი სტუდენტი და სხვა დაინტერესებული მონაწილე, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დისკუსიაში.

USAID
Top of Page