შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Judges meet to validate case groups and relative weights proposed by Dr. Jesper Wittrup (ka)

30 მაისი 2019 Judges meet to validate case groups and relative weights proposed by Dr. Jesper Wittrup

A working group of judges with different specializations and backgrounds met for two days in Borjomi on May 25-26 to verify case groups and relative weights proposed by PROLoG expert Dr. Jesper Wittrup.    

Dr. Wittrup proposed groups and relative weights of court cases for each of three case types—criminal, civil, and administrative—which were also disaggregated by court type (1st Instance, Appellate, and Supreme Court). During the first day of workshop, the expert presented the proposed groups and relative weights to the judges for validation. The discussion was often difficult, as the judges often confused complexity and gravity with the actual standard of evaluation (minutes of labor required). Working in small groups, the judges made adjustments to the groupings, and the results were presented to the whole group. On the second day, the judges compared the three case types, equating the workload associated with the different levels from each case type. The expert can now assign preliminary case weights, which the group will then be asked to assess across court levels.  

When the system is validated, the case groupings and the relative weights can be used to assess the current distribution of judges and court staff.  This will be aided by a recent development in the field—a mathematical technique called Data Envelopment Analysis, which facilitates accurate predictions from smaller datasets.

USAID
Top of Page