შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Commemorating National Judges’ Day and Meetings with Students (ka)

15 მაისი 2019 Commemorating National Judges’ Day and Meetings with Students

Twenty years ago, on May 15th, 1999, the courts of appeals started operating in Georgia. To acknowledge this significant stage of judicial reform and the judge’s valuable role in society, May 15 was recognized as Judges’ Day in Georgia.

To commemorate the holiday, PROLOG supported meetings of two judges from Tbilisi Court of Appeals, Judicial Exchange alumni Giorgi Tkavadze and Ana Gogishvili, with law students.

On May 13th, Judge Tkavadze met students of Tbilisi State University, and on May 14th, Judge Gogishvili met students of Ilia State University. The meetings aimed at promoting dialogue among the judges and the new generation of the lawyers, as well as providing professional and career advice based on real experiences.

Since both judges, with support of the USAID/PROLoG, recently visited the United States of America, the speakers also compared the judicial systems of the two countries.

Around 50 students attended the meetings. A number of questions were raised related to the professional experience of the speakers, the skills required in the judicial profession and the difficulties of advancing within the profession. Discussions also touched the importance of judicial independence as well as professional values, obligations and ethics.

USAID
Top of Page