შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სემინარების მეორე სერია სასამართლო სხდომათა მართვასა და კომუნიკაციაში

18 აპრილი 2019 სემინარების მეორე სერია სასამართლო სხდომათა  მართვასა და კომუნიკაციაში

USAID/PROLoG-მა იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, წარმატებით დაასრულა სემინარების მეორე სერია სასამართლო სხდომათა მართვასა და კომუნიკაციაში სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის მოსამართლეებისთვის, მოსამართლის თანაშემწეებისა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებისთვის. სემინარები ჩაატარა მოსამართლე ტიმოთი ბალანდმა და ყურადღება გაამახვილა სასამართლო დარბაზში კომუნიკაციის სხვადასხვა ასპექტებზე, როგორიც არის ვერბალური და არა-ვერბალური კომუნიკაცია, ასევე თუ როგორ უნდა იმართოს სათანადოდ სხდომის დარბაზი, მათ შორის ადვოკატების და მხარეების მიუღებელი ქცევა. 

აპრილის თვეში, მეორე ვიზის დროს, მოსამართლე ბალანდმა ოთხი სემინარი ჩაატარა, რომელსაც 59 მონაწილე დაესწრო, მათ შორის სხვადასხვა სასამართლოს მოსამართლეები და მოსამართლის თანაშემწეები, ასევე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელები. თებერვალში, სემინარების პირველ სერიაში მონაწილეობა კი 60-მა მოსამართლემ მიიღო.

USAID/PROLoG გააგრძელებს მუშაობას იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან ადგილობრივ ტრენერთა ტრენინგის ჩატარებასა და აღნიშნული კურსის მოსამართლეთა მოსამზადებელ სასწავლო პროგრამაში ინტეგრირებაზე.

USAID
Top of Page