შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საია-მ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ კანონმდებლობისა და სამართლებრივი პრაქტიკის ანალიზი გამოაქვეყნა

16 აპრილი 2019 მერაბ ქართველიშვილი (GYLA), მარიამ გაბედავა (EWMI-PROLoG), სულხან სალაძე (GYLA), მაკა ფერრაძე (შსს), და გვანცა საკანელაშვილი (GYLA)

28 მარტს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საია) ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის  პრობლემების ანალიზის ორწლიანი ანგარიში გამოაქვეყნა. ნაშრომი აფასებს მიღწევებს, რომლებიც უკავშირდება  შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შექმნას და გამოავლენს სფეროებს, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. ამ პროექტს საია USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით ახორციელებს.

ანგარიში  ეყრდნობა სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას, მათ შორის საია-ს სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის მრავალწლიან პროგრამას, დავებს, რომლებშიც ორგანიზაცია თავად მონაწილეობდა, სხვადასხვა სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, სასამართლოებიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და პროკურატურიდან გამოთხოვილ სტატისტიკურ მონაცემებსა და ინფორმაციას. ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდა ასევე ინტერვიუები  მსხვერპლთან და მათ უფლებადამცველებთან. მრავალფეროვანმა ინფორმაციამ საია-ს მისცა შესაძლებლობა, რომ წარმოედგინა სრული სურათი საქართველოში ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ.

კვლევის შედეგები განხილვაში მონაწილეობა მიღეს  სახელმწიფო უწყებების,  შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, სახალხო დამცველის აპარატისა და სასამართლოს წარმომადგენლებმა. მიღწევებისა და გამოწვევების შესახებ ამგვარი ღია და გულახდილი დისკუსია შეუწყობს ხელს  ადამიანის და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების დაცვას.  

USAID
Top of Page