შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

GYLA Issues a Comprehensive Analysis of Domestic Violence and Violence against Women Legislation and Practice (ka)

16 აპრილი 2019 Merab Kartvelishvili (GYLA), Mariam Gabedava (EWMI-PROLoG), Sulkhan Saladze (GYLA),  Maka Peradze (MIA), and Gvantsa Sakanelashvili (GYLA)

On March 28, the Georgian Young Lawyers Association (GYLA) presented its analysis of significant issues of domestic violence and violence against women in the previous two years. This focus assessed progress since the creation of the human rights department with Ministry of Internal Affairs (MIA), and helped identify areas for further improvement. GYLA implements this project with USAID/PROLoG support.

Significantly, the analysis relied on information gathered through multiple sources, including GYLA’s long-standing criminal trial monitoring program; some of GYLA’s own litigated cases; decisions requested from multiple courts; statistics and other information from courts; MIA; Prosecution, as well as interviews with victims, their lawyers, police and prosecution officials and judges.  This allowed GYLA to present a comprehensive picture of domestic violence and violence against women in Georgia.

The panel discussion of the findings was enhanced by the participation of state counterparts from the judiciary, MIA, Prosecutor’s Office, and the Ombudsman’s Office.  Such open and frank discussion of both progress and shortcomings will undoubtedly further the shared objective of improved protection of human rights and women’s rights in particular.

USAID
Top of Page