შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Meeting of Women Judges with the Students at New Vision University (ka)

03 აპრილი 2019

On March 29th, USAID/PROLoG organized a meeting of two Judges with law students at New Vision University.

Judge Nino Kanchaveli and Judge Dali Abzhandadze, Alumni of PROLoG’s Judicial Exchange program, spoke about their careers and challenges for women lawyers.

Around twenty students from various Georgian law schools attended the meeting, asking a number of questions related to the professional experience of the speakers, values and skills required in the judicial profession, and career guidance. Challenges the woman lawyers may face in the profession was of particular interest to the students.

Part of Women’s History Month, the activity aimed to enable dialogue between experienced women lawyers and a younger generation, as well as to raise the profile of women judges in Georgia.

The series of meetings with Georgian law students in various cities will be further supported by involving additional Alumni of PROLoG’s Judicial Exchange Program.

USAID
Top of Page