შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენლები ქუთაისში მცხოვრებ ქალებთან ერთად შრომით უფლებებს განიხილავენ

22 მარტი 2019 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენლები ქუთაისში მცხოვრებ ქალებთან ერთად შრომით უფლებებს განიხილავენ

13 მარტს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ (GTUC), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის “სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით ურთიერთობებში სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად” ფარგლებში, ქუთაისში საწარმოში დასაქმებულ ქალებთან შეხვედრა გამართა. მონაწილეები ჯორჯიან მანგანეზში, ტყიბულის სამკერვალო ქარხანაში, შპს საქნახშირსა და ტყიბულის სააფთიაქო ქსელში დასაქმებული ადამიანები იყვნენ.

GTUC-ის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს შრომის კოდექსის და მის დანერგვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე, სამუშაო დროის, შრომის კონტრაქტის, დეკრეტული შვებულების, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისა და შეწყვეტის, დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ. მონაწილეები აქტიურად იყვნენ დისკუსიაში ჩართულნი. მათ ისაუბრეს საკუთარ გამოცდილებაზე, გამოწვევებზე, რომლებსაც აწყდებიან და დასვეს კითხვები შრომითი უფლებების საკითხებზე. მონაწილეებმა აგრეთვე ხაზი გაუსვეს აღნიშნულ საკითხებზე ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობას.     

  

USAID
Top of Page