შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Meeting of Women Judges with Students at the National Institute for Human Rights (ka)

14 მარტი 2019 Meeting of Women Judges with Students at the National Institute for Human Rights

On March 11, USAID/PROLoG organized a meeting of two Judges with law students at the National Institute for Human Rights, Free University of Tbilisi.

Judge Madi Chantladze and Judge Ana Gogishvili, Alumni of PROLoG’s Judicial Exchange program spoke about their careers and challenges for women lawyers. Up to fifty students attended the meeting, representing various Georgian law schools. A number of questions were asked in the end of the meeting, related to the professional experience of the speakers as well as to the ongoing challenges of being a Judge.

Part of Women’s History Month, the activity aimed to enable dialogue between experienced women lawyers and a younger generation, as well as to raise the profile of women judges in Georgia. The series of meetings with Georgian law students will be further supported involving the Alumni Judges of PROLoG’s Judicial Exchange Program.

USAID
Top of Page