შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Assists High Council of Justice to Assess Distribution of Judges and Support Staff throughout the Country (ka)

14 მარტი 2019 Jesper Wittrup explaining smart case weights

Starting March 4th USAID/PROLoG expert Dr. Jesper Wittrup had a four-day assignment in Georgia to assist the High Council of Justice (HCOJ) to assess the distribution of judges and support staff in courts.

Prior to the visit, Dr. Wittrup conducted a study to identify the overall number of judges needed to ensure the improved functioning of the Georgian judiciary in the face of an increasing and changing caseload. Dr. Wittrup’s concluded that Georgia needs between 380 and 450 judges, and set the optimum number at 410.

PROLoG and the HCOJ then moved on to Phase II of the study, to estimate the appropriate number of judges and staff needed in each court.  Phase II will include the construction of a “smart” version of a case weighting system (CWS) to enable the HCOJ to manage this task, and further validate the estimate for the total number of judges needed.

HCOJ created a working group of 11 judges from all court levels to assist in this assignment. On March 6th, Dr. Wittrup presented a methodology for the study and the reasons for considering a smart case weighting system to the group. Such a system can ensure a fair allocation of staff and resources; defend against outside influence and justify or regulate allocation of court resources.

USAID/PROLoG will continue its support to the High Council of Justice, under its “strengthening legal framework” and “improving management of the justice system institutions” activities.

 

USAID
Top of Page