შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Organizes a Workshop on Selection of Supreme Court Justices for the Members of the Coalition for an Independent and Transparent Judiciary (ka)

07 მარტი 2019 Photo from the Workshop on Selection of Supreme Court Justices

On February 27, USAID/PROLoG held a workshop for members of the Coalition for an Independent and Transparent Judiciary on the selection of Supreme Court justices. Mr. Thomas M. Susman, a US expert, discussed the role of civil society organizations in this process.

The expert provided information on the US model­­—stages of nomination of Federal and Supreme Court justices, candidate evaluations carried out by American Bar Association, background checks and public hearings conducted at the US Senate, and the role of advocacy groups throughout the entire process. Participants raised questions about possible sources and types of information on judicial candidates, the ways to publicize this information, and difficulties associated with assessing judicial decisions. They brainstormed about the role the Coalition has to play in the process taking place in Georgia after legislative amendments on the selection of Supreme Court justices are adopted. The Coalition Steering Committee will further explore the materials provided by the expert and develop an action plan to promote transparency and merit-based nature of the selection process.

USAID
Top of Page