შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

The Coalition for an Independent and Transparent Judiciary Members Meet to Discuss Advocacy Activities in Support of Fair and Merit-based Selection of Supreme Court Justices (ka)

07 მარტი 2019 The Coalition for an Independent and Transparent Judiciary Members Meet to Discuss Advocacy Activities in Support of Fair and Merit-based Selection of Supreme Court Justices

On March 4, the Coalition for an Independent and Transparent Judiciary, with the support of USAID/PROLoG, held a general assembly to discuss developments related to the selection of Supreme Court justices.

The Coalition members discussed processes following a slipshod nomination of ten candidates by the High Council of Justice (HCOJ). Following amendments to the Constitution of Georgia, which went into effect in December 2018, The number of justices is being increased from 16 to 28, and they are elected by Parliament on the nomination by the HCOJ, instead of by the President, as was previously the case.  They reflected on the Coalition’s actions in reaction to this event: a protest rally, social media campaign activities, and draft legislative amendments providing for fairness and transparency of the selection process, both at the HCOJ and the Parliament. The Coalition Chair presented four guiding principles to be pushed through in the legislative framework:

  • opening up the competition for representatives of different legal professions;
  • avoiding conflicts of interest at all stages of the process;
  • allowing HCOJ minority non-judge members to have an influence on the nomination process; and
  • ensuring full-scale review of candidates at the Parliament.

The rest of the discussion was dedicated to methods to ensure adoption of the Coalition’s legislative amendments. Participants discussed advocacy activities, the timeline of the legislative process, and the ways to consolidate efforts of possible allies. At the end of the meeting the Steering Committee expressed readiness to develop a concrete action plan for the upcoming months reflecting suggestions made by participants. The plan will serve as a roadmap for the Coalition’s advocacy related to the selection of Supreme Court justices.

The Coalition unites 39 civil society organizations to promote an independent and transparent judiciary by monitoring relevant judicial practices and advocating for reforms.

USAID
Top of Page