შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Round Table Discussion with Alumni of USAID/PROLoG Judicial Exchange Activities (ka)

07 მარტი 2019 Round Table Discussion with Alumni of USAID/PROLoG Judicial Exchange Activities

On March 1, 2019, USAID/PROLoG organized a round table discussion with alumni of judicial exchange activities. The objective of the meeting was to solicit recommendations for future judicial exchanges; explore opportunities for improving the efficiency of court hearings; and the effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms in Georgia.

Fourteen judges from the Tbilisi City and Tbilisi Court of Appeals participated in the discussion. The alumni provided a number of suggestions concerning future exchanges, related to the composition of groups according to specialization and the scheduling of meetings during study tours. Judges also provided valuable ideas for improvement of the efficiency of court hearings in Georgia. These ideas were derived from their observations and meetings with U.S. colleagues during and were related to the submission of motions by parties; distribution of work between judges and court staff at early stages after filing; and the necessity to better educate lawyers and parties on proper courtroom behavior.

During the last session, participants discussed mediation, its effectiveness in the U.S. and limited availability in Georgia. The judges concluded that more incentives are required for parties to increase the number of successfully mediated cases, and that both legislative and practical changes are required to put the process on the right track.

USAID/PROLoG maintains close ties with judicial exchange alumni, and the development of new initiatives based on information acquired through judicial exchanges is a key element of the program.

 

USAID
Top of Page