შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

2019 Judicial Winter School Successfully Finalized (ka)

04 მარტი 2019 Participants of the 2019 Judicial Winter School

During February 22-28, USAID/PROLoG together with other donors (EU4Justice, CoE, UNICEF, UNDP, OHCHR) in cooperation with the High Council of Justice, Supreme Court and High School of Justice, supported 2019 Judicial Winter School (JWS) for judicial assistants and employees of the analytical departments at Georgian courts. A total of 21 judicial system employees and six students participated in the Winter School, which offered intensive training on a wide variety of topics, including independence of the judiciary, communication within the court system and with parties, case-law of the European Court of Human Rights, prohibition of discrimination and many more.

USAID/PROLoG’s support for the Winter School included sessions from honorable judge Timothy J. Baland (USA) on communication skills with the parties and within the court system, as well as session from the Head of the Equality Department of Public Defender’s Office on respective anti-discrimination practices in Georgia, while Tbilisi City Court judge Madi Chantladze talked with the participants about what it takes to be a good judge. Participants of JWS had several written assignments, after which four winners were selected. With the support of USAID/PROLoG, one of the winners will be given the opportunity to join a judicial study tour to the USA; in addition, the Council of Europe will support a study visit for two winners to the European Court of Human Rights (Strasbourg, France), and the EU4Justice Judiciary Support project will take one participant to the European Court of Justice (Luxembourg).

 

USAID
Top of Page