შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG განაგრძობს საქართველოს რეგიონული სასამართლოების მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის ადამიანის უფლებათა ტრენინგების მხარდაჭერას

26 თებერვალი 2019 ბესარიონ ბოხაშვილი ატარებს სემინარს სასამართლოების მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის

16-17 თებერვალს, USAID/PROLOG ორგანიზება გაუწია ორდღიან ტრენინგს ადამიანის უფლებებში საქართველოს რეგიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, რომელსაც  16 მონაწილე დაესწრო სხვადასხვა რეგიონული სასამართლოდან (ქუთაისი, ზუგდიდი, თელავი, ბოლნისი და ახალციხე).  ტრენინგი ჩატარდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის მოსამართლის თანაშემწეებისთვის, რომელსაც უძღვებოდა ადამიანის უფლებათა ექსპერტი ბესარიონ ბოხაშვილი. ექსპერტმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესაბამის მუხლებზე, მათ შორის სიცოცხლის უფლებაზე, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებაზე, აგრეთვე წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვაზე

აღნიშნული ტრენინგები არის ადამიანის უფლებათა პროგრამის გაგრძელება ე.წ.               „მწერალი თანაშემწეებისათვის“, რომელიც USAID/PROLOG-მა  2016  წელს დაიწყო ევროკავშირის სასამართლო მხარდაჭერის პროექტთან და იუსტიცის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით და მიზნად ისახავს, მოსამართლის თანაშემწეთა სამართლებრივი უნარებისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებში მათი ცოდნის გაღრმავებას. მსგავსი ტრენინგი ჩატარდება მარტის თვეში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციის მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიც არის გამოხატვის თავისუფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლება და დისკრიმინაციის აკრძალვა.

USAID
Top of Page