შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარდაჭერით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისთვის გაიმართა შეხვედრა საკუთრების უფლებაზე

26 თებერვალი 2019 ბესარიონ ბოხაშვილი საუბრობს საკუთრების უფლებაზე

19 თებერვალს, USAID/PROLOG-მა ევროკავშირის სასამართლო მხარდაჭერის პროექტთან თანამშრომლობით ორგანიზება გაუწია ადამიანის უფლებებში სამუშაო შეხვედრას  უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისათვის. სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა ადამიანის უფლებათა ორი ექსპერტი ბესარიონ ბოხაშვილი და ლევან მესხორაძე, რომელთაც ისაუბრეს საკუთრების უფლებაზე და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამის პრეცედენტულ სამართალზე. სამუშაო შეხვედრას 26 მონაწილე დაესწრო, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი მზია თოდუა, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის პალატის მოსამართლეები, და ასევე მათი თანაშემწეები.  

აღნიშნული შეხვედრა  არის სამუშაო შეხვედრების სერიის გაგრძელება, რომელიც მიზნად ისახავს დაეხმაროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს ეფექტურად გამოიყენონ დასაშვებობის ახალი კრიტერიუმი რომელიც სასმართლო რეფორმის ე.წ. „მესამე ტალღის“ ფარგლებში ამოქმედდა.  ახალი დასაშვებობის კრიტერიუმები მოითხოვს უზენაესმა სასამართლომ შეაფასოს ქვედა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად. აღნიშნულ თემაზე მეორე სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება მარტის თვეში. 

USAID
Top of Page