შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს აკადემიურ კონფერენციას ადამიანის უფლებებში

31 დეკემბერი 2018 თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი ვახტანგ ლეჟავა მისასალმებელი სიტყვით მიმართავს კონფერენციის მონაწილეებს

11 დეკემბერს, ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა თავისუფალ უნივერსიტეტში, USAID/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, ორგანიზება გაუწია მესამე ყოველწლიურ კონფერენციას ადამიანის უფლებებში. კონფერენციის თემა იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და რესპუბლიკის პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების რეტროსპექტივა. თემა შეირჩა პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავის აღსანიშნავად.  

სფეროს გამოჩენილმა მეცნიერებმა და მკვლევარებმა ისაუბრეს შემდეგ საკითხებზე: საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება 1918 წელს, ახალი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო აღიარება, დემოკრატიული რესპუბლიკის პროგრესული კონსტიტუცია, რომელიც აღიარებდა მათ შორის, უმცირესობათა ჯგუფების თანასწორობას კანონის წინაშე; პირველი რესპუბლიკის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა და სხვა მრავალი საინტერესო თემა, რომელიც დღესაც აქტუალურია.

USAID
Top of Page