შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Annual University Human Rights Week Successfully Completed (ka)

31 დეკემბერი 2018 Annual University Human Rights Week Successfully Completed

From December 3-10, under the framework of its USAID/PROLoG grant, Free University Tbilisi and nine other leading Georgian law schools organized the annual University Human Rights Week.  Human Rights Week is an annual event that celebrates December 10 as Human Right Day and discusses human rights issues relevant to the legal community in Georgia. The main goal of the University Human Rights Week is to raise awareness of human rights issues among university students and other young Georgians, as well as instigate more active academic discussion on these topics.

During the week, the participating schools delivered a series of lectures and public discussions on different human rights topics. Among the lectures, the USAID/PROLoG-supported Legal Ethics Chair at New Vision University conducted a public lecture on “Independence in the Legal Profession and the Right to a Fair Trial.” The main speaker at the lecture was former Supreme Court judge Natia Tskepladze. In addition, the USAID/PROLoG-supported Human Rights Chair at Ilia University (IliaUni), Tamar Gurchiani, organized several public events, including a film screening for students and a public lecture for high school students on universal human rights. Also during the Week, IliaUni launched its Human Rights and Constitutional Law Clinic, with both IliaUni Rector Giga Zedania and Law School Dean Irakli Porchkhidze in attendance. The Clinic will give students the opportunity to work on real human rights cases under the supervision of the USAID/PROLoG-supported Human Rights Chair.   Free University also hosted a presentation of research entitled “Personal Freedom and Autonomy According to the Case Law of the Constitutional Court of Georgia, the Federal Constitutional Court of Germany, the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court,” as well as public discussions on The Rights of Persons with Disabilities and The Legal State of Conflict-Affected Populations.

Human Rights Law Week also included the presentation of the 2018 edition of the Human Rights Yearbook, “Protection of Human Rights: Law and Practice.” The Yearbook was started 11 years ago, and the publication of both this and the prior three issues of the Yearbook were funded by USAID/PROLoG. Since its inception, the Yearbook has been run and edited by Konstantine Korkelia, a human rights professor at Tbilisi State University (TSU) and a former ambassador of Georgia to the Council of Europe.  The Human Rights Week closing ceremony took place at TSU, where an award was given to the human rights activist selected by the universities as having made a special contribution to protecting human rights during 2018. The recipient was Keti Devdariani, a screenwriter of the acclaimed Georgian TV series “My Wife’s Friends.” This TV series is significant for the inclusive and accepting manner in which it has treated marginalized members of Georgian society, including those from the LGBTI community as well as highlighting major social issues like domestic violence, gender-based violence and many important topics that are of concern for Georgian society.

USAID
Top of Page