შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Assists High Council of Justice to Improve its Rules of Operation (ka)

29 ნოემბერი 2018

Starting November 16, USAID/PROLoG expert Ales Zalar had a one-week assignment in Georgia to assess the current practices of the High Council of Justice (HCOJ) and assist the Council in improving its rules of operation. Mr. Zalar is the former Minister of Justice of Slovenia and a judge, and has extensive experience of working in Georgia with the HCOJ and other judicial institutions on varied topics, including judicial strategy development and the promotion of judges in Georgia.

For the purpose of this assignment, Mr. Zalar observed the day-to-day management of the HCOJ and provided advice to the Council members on its operations. Mr. Zalar also conducted a series of meetings with Council members and staff, and reviewed the existing regulations as well as proposed recommendations by various international experts. At the end of his visit Mr. Zalar led a round-table discussion on how to further improve the HCOJ’s rules of operation, indicating which of these procedures need to be addressed by legislative amendments, the bylaws of the HCOJ, or improved through practice.

USAID/PROLoG will continue its support to the High Council of Justice under its strengthening legal framework and improving management of the justice system institutions activities.

USAID
Top of Page