შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Launches English Language Training Program for Judges (ka)

26 ნოემბერი 2018 USAID/PROLoG Launches English Language Training Program for Judges

In October, USAID/PROLoG launched an innovative English Language Training Program for Judges (ELTPJ). The ELTPJ was initiated at the request of the High Council of Justice, and seeks to increase the English language ability of Georgia’s judges so that they can perform legal research in English and review legal doctrines and opinions by international bodies. It is also hoped that as a result of the ELTPJ additional judges will be able to participate in those USAID/PROLoG judicial exchange opportunities that require a high level of English, such as secondments at U.S. courts.

The ELTPJ focuses on those Tbilisi-based judges who already have an intermediate level of English. Thirty judges signed up for the training program, which consists of two sessions: a Fall session that will run from October through December 2018, and a Spring session that will run from January through May 2019. The ELTPJ is implemented by the University of Georgia’s TOLES Legal English Center, and specifically focuses on legal English – both concepts and terminology. Through this process, the 30 participating judges will both improve their English language skills and also their understanding of the concepts and principles that underscore the American legal system. The ELTPJ trainings take place two to three times weekly, and are held at the Tbilisi City and Appellate Courts.

In addition to the ELTPJ, USAID/PROLoG facilitated a partnership between the High Council of Justice and Peace Corps through which judges at 14 regional courts will receive English language training from 17 Peace Corps volunteers.

 

USAID
Top of Page