შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports National Moot Court Competition on Legal Ethics (ka)

26 ნოემბერი 2018 Legal ethics moot court participants and organizers

From November 16-18, the USAID/PROLoG-funded Legal Ethics Chair at New Vision University organized a National Moot Court Competition on Legal Ethics. Twenty-eight students from Free University of Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Batumi Shota Rustaveli State University, the University of Georgia, and International Black Sea University took part in the competition.

The Legal Ethic Chair conducted a one-day preparatory training for all participants on November 16. The competition concept, competition rules, and basic principles of lawyers’ ethics were discussed during the training. Preliminary rounds of the competition were held on November 17, and all participating teams presented their positions on the case of an Ethics Commission moot hearing. The four teams with the highest scores in the preliminary rounds competed in the final rounds on November 18. The participating teams were assessed by invited expert-judges, all of whom have outstanding competence and experience in legal ethics. To guarantee a fair and impartial assessment, the names of the universities of the participating teams were not known to the judges.

The organizing team decided in advance not to identify the winner and runner-up teams, and all four team in the final rounds were granted Certificates of Achievement.  The students received valuable experience in legal ethics and gained important knowledge from the training, as well as comprehensive feedback from the judges.

New Vision University plans to continue organizing legal ethics moot competitions annually.

USAID
Top of Page