შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Co-Organizes International Conference on the Role of Women in the Judiciary (ka)

08 ნოემბერი 2018 USAID/PROLoG Co-Organizes International Conference on the Role of Women in the Judiciary

A full-day international conference on ‘The Role of Women in the Judiciary’ was held in Tbilisi on November 5. It involved representatives of the High Council of Justice, the Supreme Court of Georgia, judges from courts of all three instances, international organizations working with the judicial system, as well as international experts.

The discussions focused on important topics, including women’s participation in the judiciary, gender stereotyping, and the impact of gender diversity on judicial decision making. Among the presenters were experts from Georgia, Europe and the United States, including judges Renate Winter, Aneta Arnaudovska, Katica Ardukovic, and Magistrate Avril Calder.

At USAID/PROLoG’s invitation, Judge Allyson K. Duncan of the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit and the incoming Vice President of the International Association of Judges, participated remotely in two panels and addressed participants on the U.S. experience with implicit bias and the impact of gender diversity in judicial decision-making.

On November 6, the main speakers from the conference held a public lecture for law students on the role of women in the judiciary. Speaking at Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University to an audience of 100 students, the presenters delivered the main points from the prior day’s conference and reinforced messages related to the equality of men and women in the judiciary and the importance of determination in reaching career goals.

USAID/PROLoG organized the conference together with the Council of Europe project ‘Support to the Judicial Reform in Georgia’ and the European Union-funded Judiciary Support Project - EU4Justice.

USAID
Top of Page