შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Organizes Third Study Tour to the U.S. for Civil and Administrative Judges (ka)

05 ნოემბერი 2018 USAID/PROLoG Organizes Third Study Tour to the U.S. for Civil and Administrative Judges

From October 20-27, eight civil and administrative first instance judges traveled to Washington, D.C. for a study tour of the U.S. judicial system. The majority of judges were from the regions of Georgia, and both regular judges and court chairs were included in the delegation.

The study tour included meetings at the Federal Judicial Center and the Administrative Office of the U.S. federal courts, where participants were introduced to U.S. practices regarding judicial ethics, judicial appointments, and judicial leadership, as well as electronic filing. The participants also had a private tour of the U.S. Supreme Court, gaining access to areas of the Court that are not open to the general public. They also met with the Executive Director of the District of Columbia's Commission on Disability and Tenure, who detailed the process that ensures compliance with the Code of Judicial Ethics in the District of Columbia.  The judges spent a day at the Circuit and District Courts for Prince George's County, Maryland, where they  met with Judge Toni Clarke, Chair of the American Bar Association's Judicial Division, and attended hearings in the District Court's Domestic Violence Protective Order Courtroom with self-represented parties. They also visited the D.C. court system's Multi-Door Dispute Resolution Division, where they observed an actual mediation and met with both the case mediator and the Director of the Division. The group also visited the Superior Court of the District of Columbia, where they observed Small Claims Court proceedings and met with the Presiding Judge of the Civil Division, Judge J. Ramsey Johnson. In addition, the judges visited the federal District Court for the Eastern District of Virginia and were hosted by Judge Anthony Trenga, who has extensive experience with the Georgian judiciary. The participants discussed the reduction of backlogs, the value of mandatory settlement hearings and issues related to dealing with criticism of judges, and also attended hearings.

To date, USAID/PROLoG has brought 30 Georgian judges and one judicial assistant to the U.S., and has also brought three U.S. judges to Georgia to work with Georgian civil and administrative judges. USAID/PROLoG organizes exchanges between Georgia and the U.S. as part of its expanded judicial exchange activities. This includes study visits for Georgian judges, intensive placements of Georgian judges in U.S. courts, trainings at U.S. judicial training centers, and multi-week placements of U.S. judges in Georgian courts.

USAID
Top of Page