შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Series of Workshops on Teaching Methodology of Introduction to Law Courses (ka)

29 ოქტომბერი 2018 Professors from different Georgian Law Schools attend Teaching Methodology workshop

During September-October period, Free University Tbilisi in the framework of its USAID/PROLoG grant conducted series of workshops on Teaching Methodology.  The main goal of this activity was to develop teaching methodologies and materials for the ‘Introduction to Law’ course and improve teaching quality of the introductory courses of law through empowerment of young faculty members who teach these courses at different Universities in Tbilisi.

The workshops were conducted by Free University professors David Zedelashvili and Natia Khantadze who discussed following topics: Limitations of human rights, sources of law, rule of law, historical development of human rights and constitutional human rights in Georgia. Relevant teaching methodologies and objectives for each topic were advised by Washburn professor Rory Bahadur. Workshops were attended by 15 professors and faculty members from seven different universities: Ilia State University, Caucasus University, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Free University, International Black Sea University, Georgian Institute of Public Affairs and University of Georgia. Participants received materials with great enthusiasm and committed to use updated methodology in their courses.

USAID
Top of Page