შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Continues to Support Public Discussions on Human Rights Issues (ka)

29 ოქტომბერი 2018 Ketevan Eremadze talking about recent CCG judgements

On October 25, USAID/PROLoG-supported Human Rights Chair at Ilia State University organized a public discussion on “Constitutional Litigation in Georgia regarding Marijuana Decriminalization”. Tamar Gurchiani - Human Rights Chair and Associate Professor at Ilia State University, Ketevan Eremadze - Associate Professor at Ilia State University and former judge of Constitutional Court of Georgia (CCG), Vakhushti Menabde – Associate Professor at Ilia State University, and Sopho Verdzeuli - Director of Democracy and Justice Program at Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) were speakers of the discussion.  The speakers talked about the role of the Constitutional Court of Georgia in the process of liberalization of drug policy in Georgia. They also discussed initiated draft laws to enforce CCG’s decisions with regard to liberalization of drug policy.  The discussion was attended by fifty participants, mainly students, professors and human rights lawyers.

USAID
Top of Page