შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Presents Assessment Report on the Need for Judges in Georgia (ka)

24 სექტემბერი 2018

On September 18, USAID/PROLoG’s international expert Jesper Wittrup presented the Assessment Report on the Need for Judges in Georgia. High officials and judges from the Georgian judiciary, the Parliament of Georgia, representatives of international donor organizations, and the NGO Coalition attended the presentation.

At the end of 2017, the expert conducted a feasibility study of the judiciary’s current practices and the availability of data necessary for a needs assessment.  PROLoG and the High Council of Justice then determined to move forward with conducting a full study on the need for judges in Georgia, but in two phases. In the first phase the expert, together with Georgian local experts from EU4Justice and CoE, prepared an assessment report on the overall number of judges needed in Georgia.

The study found that Georgia needs between 380 and 450 judges, and estimates the need at 410 judges. Even with 410 judges, the Georgian courts will - given the current estimates for court workload - have a high ratio of workload-to-judges when compared to most other countries with well-functioning judicial systems. The estimate is based on an analysis of factors that predict the demand for judicial services. The approach also recognizes that social, demographic, political and economic variables have a substantial impact on judicial workload, and thus the need for judges.

The second phase of this project will be an assessment of the distribution of judges and staff among courts, with the intent being to construct a smart version of a case weighting system and analyzing the court workflow process.

The assessment was carried out with joint support from USAID/PROLoG, EU4Justice Judiciary Support Project and Council of Europe.

USAID
Top of Page