შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ყოველწლიურ საზაფხულო სკოლას ადამიანის უფლებებში

21 სექტემბერი 2018 ვოშბორნის უნივერსიტეტის პროფესორი ქრეიგ მარტინი საზაფხულო სკოლის დროს

9-13 სექტემბერს თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა USAID/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში ორგანიზება გაუწია ყოველწლიურ საზაფხულო სკოლას სტუდენტებისთვის. საზაფხულო სკოლა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან თანამშრომობით ჩატარდა და მასში მონაწილეობას საქართველოს ხუთი უნივერსიტეტის 30 სტუდენტი ღებულობდა. წლევანდელი საზაფხულო სკოლის თემა იყო პროპორციულობის პრინციპი თანასწორობის უფლების პრაქტიკაში. PROLoG-ის ამერიკელი პარტნიორი ვოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორმა ქრეიგ მარტინმა წარმოადგინა ამერიკული და კანადური გამოცდილება, ხოლო ქართველმა ექსპერტებმა მიმოიხილეს როგორც, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასევე სახალხო დამცველის ოფისის პრაქტიკა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი. საზაფხულო სკოლის დასასრულს ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი სადაც სტუდენტებს წინა დღეებში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოეყენების საშუალება მიეცათ.

USAID
Top of Page