შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარდაჭერით იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ ჩაატარა საპილოტე ტრენინგი მოსამართლეთათვის ადამიანის უფლებებში

11 სექტემბერი 2018 ტრენინგი ადამიანის უფლებებში მოსამართლეთათვის ბორჯომში

8-9 სექტემბერს USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერითა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ორგანიზებით ბორჯომში ჩატარდა პირველი საპილოტე ტრენინგი ადამიანის უფლებებში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლეთათვის. ტრენინგს 16 მოსამართლე ესწრებოდა თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო, თბილისისა და რუსთავის საქალაქო და ასევე მცხეთისა და სოხუმი, გაგრა-გუდაუთის რეგიონული სასამართლოებიდან. ორ-დღიან ტრენინგს უძღვებოდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ტრენერი-მოსამართლეები თამარ ალანია და გიორგი ტყავაძე, რომლებმაც ზაფხულის განმავლობაში ინტენსიურად იმუშავეს USAID/PROLoG-ის დაქირავებულ ექსპერტებთან კონსტანტინე კორკელიასა და ლევან მესხორაძესთან კურსის შინაარსისა და მასალების შემუშავებაზე.  ტრენინგის მიზანია ქართველი მოსამართლეების ცოდნის გაუმჯობესება ადამიანის უფლებების საფუძვლებში. კურსი შემუშავებულია როგორც შესავალი ადამიანის უფლებათა ძირითად სტანდარტებში რომელიც რელევანტურია სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოებისთვის და მოიცავს ისეთ უფლებებს როგორიცაა პირადი და ოჯახური ცხცოვრების უფლება, გამოხატვის თავისუფლება, სამართლიანი სასამართლოსა და საკუთრების უფლებები, ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვა. 2016 წელს USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით მსგავსი კურსი სისხლის სამართლის მოსამართლეთათვის შეიქმნა. ორივე კურსი იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განგრძობადი განათლების კურიკულუმის ნაწილია როგორც მოსამართლეთა ასევე სასამართლოს მოხელეთათვის.

USAID
Top of Page