შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EMC-მ მედიის წარმომადგენელთათვის ტრენინგი ჩაატარა

03 აგვისტო 2018 სპიკერები: თამთა მიქელაძე - თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი; ეპისკოპოსი მალხაზ სონღულაშვილი - ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის წარმომადგენელი; ტარიელ ნაკაიძე - ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე; რუსუდან გოცირიძე - ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის

29-30 ივლისს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) წარმომადგენლებმა USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისათვის“ ფარგლებში, გამართეს ტრენინგი ბეჭდური, სატელევიზიო და ინტერნეტ გამოცემების წარმომადგენელთათვის. სხვადასხვა რელიგიური ინსტიტუტების წარმომადგენელთა და დამოუკიდებელ მკვლევართა მონაწილეობით გაიმართა დისკუსია საქართველოში მცხოვრები არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. მონაწილეებმა განიხილეს ამ მხრივ სახელმწიფო პოლიტიკაში არსებული ძირითადი გამოწვევები ქვემო ქართლის, პანკისისა და აჭარის მაგალითებზე.   

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისთვის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის კუთხით არსებული ბარიერების წარმოჩენა და აგრეთვე მათი უფლებრივი მდგომარეობის მიმართ საჯარო ინტერესის გაზრდა.  

USAID
Top of Page