შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Free University Hosts Presentation of Amicus Brief (ka)

24 ივლისი 2018 Free University lecturer Ana Chiabrishvili discusses amicus brief

On July 18, under its USAID-funded EWMI/PROLoG grant, Free University organized a presentation of an amicus curiae (“friend of the court”) brief. For several years now, Free University, in cooperation with the Washburn University School of Law (WUSL) (USA), have worked together on amicus curiae briefs submitted to the Constitutional Court of Georgia. Through this effort, students at Free University and WUSL work together on complex legal issues and hone their research and writing skills on cases pending at the Constitutional Court.

This year Free University identified two cases pending at the court for comparative research, and the presentation concerned a brief prepared for one of those cases. The case concerns a constitutional complaint by the “Media Development Foundation” and “Institute for Development of Freedom of Information” that challenges regulations in the General Administrative Code and the Law on Personal Data Protection which restrict the access to court decisions. The case argues that the identified articles are not compatible with the constitutional requirements of freedom of information and the need to strike a balance between freedom of information and right to privacy.

41 participants attended the presentation, most of them students, who engaged in an active discussion. The amicus brief will be submitted to the Constitutional Court this month.

USAID
Top of Page