შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საჯარო ლექცია ადამიანის უფლებების გამოწვევებზე საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში

06 ივლისი 2018 ლევან ასათიანი საუბრობს ადამიანის უფლებათა გამოწვევებზე საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში

4 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა უმასპინძლა საჯარო ლექციას თემაზე „ადამიანის უფლებების გამოწვევები საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში“. საჯარო ლექციას უძღვებოდა ლევან ასათიანი, Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, რომელმაც ისაუბრა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე და გამოწვევებზე აზერბაიჯანში, სომხეთში, რუსეთსა და თურქეთში და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. სჯარო ლექციას 50 მონაწილე ესწრებოდა, უმეტესობა სტუდენტები რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული დისკუსიაში.

USAID/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი გეგმავს საჯარო ლექციების სერიას ადამიანის უფლებების სხვადასხვა მნშვნელოვან თემატიკაზე.  

USAID
Top of Page