შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Public Lecture on Human Rights Challenges in Georgia’s Neighboring Countries (ka)

06 ივლისი 2018 Levan Asatiani talking about human rights challenges in Georgia’s neighboring countries

On July 4, under the framework of its USAID-funded EWMI/PROLoG grant, the National Institute for Human Rights (NIHR) organized a public lecture on Human Rights challenges in Georgia’s neighboring coutnries at Free University Tbilisi. The public lecture was conducted by Levan Asatiani, Amnesty International Representative in the South Caucasus, who discussed the human rights situation and challenges in Azerbaijan, Armenia, Turkey and Russia, as well as the role of international organizations in improving the situation. The public lecture was attended by 50 participants, mostly students who engaged in discussions after the lecture.

Under the framework of the USAID/PROLoG grant, NIHR will conduct series of public lectures on different human rights topics.

USAID
Top of Page