შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Discussion of HCOJ’s work draws unprecedented engagement between civil society and the judiciary (ka)

05 ივლისი 2018 Sixth report on monitoring the High Council of Justice’s work drew unprecedented interest of the judicial representatives, as well as representatives of government, Parliament, civil society and donor organizations.

On June 28, Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA) and Transparency International Georgia (TI-G) presented their sixth joint report reflecting the results of their monitoring of the High Council of Justice’s (HCOJ) work. The monitoring efforts and report covered the HCOJ’s activities during 2017, and were made possible through the support of USAID’s Promoting Rule of Law in Georgia activity (PROLoG).

The report highlighted the persistent problems of transparency and accountability in the Council’s work, including its work regarding judicial appointments, promotion and discipline. The two watchdog groups also maintain that the judicial system continues to be dominated by a group of highly placed judges, which the three “waves” of judicial reform implemented to date have failed to reign in. This, they believe, causes the suppression of dissent within the judicial system and the marginalization or elimination of all independent-minded judges and officials.

The presentation attracted an unprecedented number of judicial representatives, as well as representatives of government, Parliament, civil society and donor organizations. In addition to Chief Justice Nino Gvenetadze, who made opening remarks at the event, Secretary of the HCOJ Giorgi Mikautadze attended and spoke, along with approximately 25 judge and non-judge members of the Council and judges of Tbilisi City and Appeals Courts. The judicial representatives were more receptive of GYLA’s and TI-G’s critique then in previous years, and offered the watchdogs the possibility of an even more detailed discussion of their findings. This gives hope for a constructive engagement between the judiciary and civil society that will benefit the advancement of judicial independence and integrity in Georgia.

USAID
Top of Page