შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

PHR აგრძელებს მასწავლებლების ცნობიერების ამაღლებას ძალადობა გამოვლილი ბავშვისა და მშობლის მხარდაჭერის მიმართულებით

31 მაისი 2018 ტრენინგის მონაწილეები უსმენენს PHR-ის იურისტს ანა თავხელიძეს

25 მაისს, USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „აღმოაჩინე საქართველოს კანონმდებლობის გამოუყენებელი შესაძლებლობები გენდერული დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის აღმოსაფხვრელად” ფარგლებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტში PHR-ის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს ტრენინგი თემაზე „მასწავლებლის როლი ძალადობა გამოვლილი ბავშვისა და მშობლის მხარდაჭერის პროცესში. ტრენინგს დაესწრო 15 მასწავლებელი, ადგილობრივი სოციალური მუშაკი და მედიის წარმომადგენელი.

შეხვედრაზე იურისტმა ისაუბრა როგორც ძალადობის ფორმებზე, ისე ოჯახში ძალადობის საკითხზე, მის მახასიათებლებზე,  ძალადობისგან დაცვის მექანიზმებსა და სახელმწიფოში არსებულ სერვისებზე. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მონაწილეებს იმის შესახებაც მიაწოდა ინფორმაცია, თუ როდის შეიძლება გაჩნდეს საფუძვლიანი ეჭვი ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე, რა ნიშნებს უნდა მიაქციონ ყურადღება, როგორ უნდა დაამყარონ ასეთ დროს ბავშვთან და მშობელთან ურთიერთობა და რა საშუალებებს მიმართონ.

მასწავლებლებთან შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში მიმდინარეობდა. მათ მიერ დასმული კითხვები შეეხებოდა ძალადობის ფორმებსა და საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებს, რაც მასწავლებლების თქმით, განსაკუთრებულ ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს ძალადობა გამოვლილი ქალების მხარდაჭერის პროცესში. მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს მუნიციპალიტეტში ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების ნაკლებობას და PHR-თან სამომავლო თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს.

USAID
Top of Page