COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

სექსუალური შევიწროების პრევენციის და რეგულირების მექანიზმი

2019 წელს, საქართველო პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების ინიციატივით და USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები სექსუალური შევიწროების სამუშაო ადგილზე და საჯარო სივრცეში რეგულირების მიზნით, რომლის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებული გახდა მიიღოს ზომები დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის მიზნით, მათ შორის, დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები ასახოს დაწესებულების შინაგანაწესსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნველყოს მათი შესრულება.

კანონის მოთხოვნის ეფექტური აღსრულების ხელშეწყობის მიზნით, USAID/PROLoG-მა, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების ჩართულობით შეიმუშავა სექსუალური შევიწროების პრევენციის და რეგულირების მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილზე თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციისგან თავისუფალი გარემოს შექმნას.

USAID/PROLoG გთავაზობთ, უფასოდ გადმოტვირთოთ შემუშავებული მექანიზმი და საჩივრის ფორმა და მოარგოთ თქვენი ორგანიზაციის შინაგანაწესს, რაც დაგეხმარებათ სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციასა და რეგულირებაში.

სექსუალური შევიწროების პრევენციის და რეგულირების მექანიზმი

სექსუალური შევიწროების შესახებ საჩივრის ფორმა


USAID
Top of Page