შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - მრავალფეროვნებისა და რელიგიათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა, უმცირესობებისა და ქალების გაძლიერება

ხანგრძლივობა:  07.01.2017 – 06.30.2018

თანხის ოდენობა: $50,751

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება დისკრიმინაციის პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელთაც რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები და საქართველოში მცხოვრები უცხოელები აწყდებიან. ამ მიზნით TDI შექმნის უმცირესობათა წარმომადგენლების ფოტო პორტრეტებს, დაიწერება საგანმანათლებლო სტატიები რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ, შეიქმნება მულტიმედია პროდუქტები, რომელებიც გადმოგვცემს ისტორიებს უმცირესობების წარმომადგენლების ცხოვრებისეული სირთულეებისა და დისკრიმინაციული დამოკიდებულებების შესახებ. TDI ასევე შექმნის სოციალურ მედია პლატფორმას სახელწოდებით „მრავალფეროვნების სახეები“. პლატფორმის საშუალებით მოხდება სისტემური პრობლემების, მათ შორის რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების დისკრიმინაციული გამოცდილების და პრეცედენტული საქმეების ასახვა.

USAID
Top of Page