შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

თბილისის ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტი - სამართლებრივი ეთიკის სწავლების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 07.01.2017 – 12.31.2018  

თანხის ოდენობა: $ 23,578 

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიული ეთიკის სწავლების განვითარებასა და ხელშეწყობას უნივერსიტეტებში. მომზადდება და დაინერგება სამართლებრივი ეთიკის სამოდელო კურსი. ჩატარდება  კონფერენცია და საჯარო ღონისძიებები პროფესიული ეთიკის საკითხებზე.

USAID
Top of Page