შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - სამართალწარმოება თანასწორობისათვის

ხანგრძლივობა:   04.15.2017 – 10.14.2018

თანხის ოდენობა:  $99, 729

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ქალებისა და გოგონებისთვის, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი კულტურული და რელიგიური კუთვნილების გამო. პროექტი უზრუნველყოფს სამართლებრივ კონსულტაციებს და წარმომადგენლობას სამიზნე ჯგუფებისთვის ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ადიგენის, ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, ასევე სტრატეგიულ სამართალწარმოებას საერთო სასამართლოებსა და საკონსტიტუციო სასამართლოში. GDI-ს პროექტის პარტნიორია „ჩართულობის და განვითარების ცენტრი“(CPD). GDI თანამშრომლობს ადგილობრივ ადვოკატებთან, რომლებიც ორგანიზაციის ზედამხედველობის ქვეშ მონაწილეობენ ადგილობრივ საქმეებში.

USAID
Top of Page