შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით - საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

ხანგრძლივობა:  02.15.2018 – 11.15.2018

თანხის ოდენობა: $40,515

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის გაძლიერებას იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და მართლმსაჯულების სისტემაში მისი ფუნქციონირების საფუძვლიანი შეფასების გზით. ISFED და IDFI გააანალიზებენ სკოლის პროცედურულ და ინსტიტუციურ გარანტიებს და შეისწავლიან სამოსამართლო განათლების სისტემის პირველ ეტაპს. ისინი გააანალიზებენ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელშიც მოქმედებს სკოლა და იმასაც, თუ როგორ ურთიერთქმედებაშია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. პროექტი  შეისწავლის მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის და სწავლების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას. საბოლოო ანგარიშის გარდა პროექტი ასევე შეიმუშავებს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს, რომელსაც დაეფუძნება დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების კოალიციის ადვოკატირება.

USAID
Top of Page