შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - აღმოაჩინე საქართველოს კანონმდებლობის გამოუყენებელი შესაძლებლობები გენდერული დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის აღმოსაფხვრელად

ხანგრძლივობა:  04.01.2017 – 09.30.2018 

თანხის ოდენობა: $104, 233

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფს ქალებისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას და მიზნად ისახავს გენდერული უთანასწორობის და დისკრიმინაციული პრაქტიკის გამოვლენას და აღმოფხვრას ჯანდაცვის საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, კულტურულ და ეკონომიკურ სფეროებში. PHR სამიზნე ჯგუფებისთვის უზრუნველყოფს იურიდიულ დახმარებას და წარმომადგენლობას თბილისსა და იმერეთის რეგიონში, ასევე სტრატეგიული სამართალწარმოებას საქართველოს საერთო სასამართლოებში და საკონსტიტუციო სასამართლოში. PHR-ის სამართლებრივი დახმარების სტრატეგია მიზნად ისახავს ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის სამართლებრივ პროცესზე კონტროლის დაბრუნებას, რაც მათ საშუალებას მისცემს მიიღონ ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებები. დისკრიმინაციით და ძალადობის შედეგად დაზარალებული ქალები პრაქტიკულ ცოდნას შეიძენენ სამართლებრივი მექანიზმების, სახელმწიფო სერვისებისა და ყველა სხვა თავდაცვითი საშუალების შესახებ, აგრეთვე იმის თაობაზე, თუ როგორ შეაგროვონ მტკიცებულებები, დაწერონ საჩივარი და სარჩელი იმისათვის, რომ მოძალადეებმა აუნაზღაურონ ძალადობის შედეგად მიყენებული ზიანი.

USAID
Top of Page