შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  02.10.2016 – 05.15.2019

თანხის ოდენობა:   $66,816

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა სწავლების  განვითარებასა და ადამიანის უფლებათა სფეროში კვლევების ხელშეწყობას უნივერსიტეტებში, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას, მაგისტრატურის სტუდენტთათვის ადამიანის უფლებათა სამოდელო კურსის შექმნასა და კურსის დანერგვას,  რომელთა გაზიარება ხდება სხვა სამართლის სკოლებთან, და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული იურიდიული კლინიკის ჩამოყალიბებას.

USAID
Top of Page