შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი (NCCE) - ადამიანის უფლებების საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის გაუმჯობესება ცენტრსა და რეგიონებს შორის

ხანგრძლივობა:  02.01.2017 – 11.30.2018

თანხის ოდენობა: $89,036

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა საკითხებზე ცენტრსა და რეგიონებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებასა და ინფორმაციის გაცვლას.  2017 წელს NCCE-მ საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებათა სამდივნოს, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლების, აგრეთვე ადგილობრივი აქტიორების მონაწილეობით 15 საინფორმაციო შეხვედრა და დისკუსია ჩაატარა. დისკუსიები ეხებოდა ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში ასახულ საკითხებს.

2018 წელს დაგეგმილია დამატებით 10 საინფორმაციო შეხვედრის გამართვა.  ამ საინფორმაციო შეხვედრების დროს სპეციალურად შერჩეული სპიკერები (მათ შორის ექსპერტები, პარლამენტის წევრები, სახალხო დამცველი ოფისის წარმომადგენლები) რეგიონში არსებულ დაინტერესებულ პირებთან ერთად განიხილავენ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებს, მათ შორის ისეთ საკითხებს, რომლებიც ასახულია ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიასა და 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში. ამასთანავე, ქსელის გუნდი ორგანიზებას გაუწევს საჯარო ლექციებს 6 ქალაქის ადგილობრივ უნივერსიტეტში (ახალციხე, ბათუმი, გორი, ქუთაისი, თელავი და ზუგდიდი). მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით  ასევე მოხდება ადამიანის უფლებებზე თოქ-შოუების ორგანიზება.

USAID
Top of Page