შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

CRRC საქართველო - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

ხანგრძლივობა: 06.08.2015 – 03.31.2020

თანხის ოდენობა: $250,158

პროექტის აღწერა: CRRC საქართველო ეხმარება PROLoG-ს დასახული მიზნების მიღწევაში, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. CRRC საქართველო ატარებს გამოკითხვებს და ფოკუს ჯგუფებს PROLoG-ის პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასებისთვის. CRRC საქართველო ასევე აძლიერებს პარტნიორებს მონაცემების მართვის, შეგროვებისა და ანალიზის უნარების სწავლების გზით.

USAID
Top of Page