COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) - მოწყვლადი ჯგუფების იურიდიული დახმარება

ხანგრძლივობა: 09.01.2021 – 11.30.2021

თანხის ოდენობა: $10,000.00

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს უმცირესობების, მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში მოხდება სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევა; სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება; სასამართლო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა; და გაგრძელდება სამართალწარმოება მიმდინარე საქმეებზე. საია გააგრძელებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საერთო სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებზე, რომლებიც PROLoG-ის ქვე-პროექტის ფარგლებში იყო წარმოებული. ამასთან ერთად, განსაკუთრებული აქცენტი იქნება ოჯახში ძალადობასთან, ქალთა საკუთრების უფლებების დაცვასთან, საოჯახო სამართალთან დაკავშირებულ საქმეებზე და სხვა საკითხებზე, რომლებიც ქალთა გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.

USAID
Top of Page