COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს სასამართლოს გუშაგი

პროექტის დასახელება: მოქალაქეთა მიერ სასამართლოს მონიტორინგის წამოწყება

პროექტის ხანგრძლივობა: 15 სექტემბერი, 2021 – 15 ნოემბერი, 2021

თანხის ოდენობა: USD 6,998

 

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს სასამართლო სისტემის განვითარებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდას, სასამართლო პროცესების მონიტორინგში მოხალისეების ჩართვის გზით. საქართველოს სასამართლოს გუშაგი (GCW), პოლონეთის Court Watch-თან კონსულტაციით, მონიტორინგის მეთოდოლოგიას შეიმუშავებს. გორის რაიონულ სასამართლოში 40-მდე სხდომის მონიტორინგისთვის 10 მოხალისე შეირჩევა და გადამზადდება. საპილოტე მონიტორინგის შედეგები აისახება მოკლე ანალიტიკურ ანგარიშში, რომელიც  მომავალში გრძელვადიანი მონიტორინგის საფუძველი შეიძლება გახდეს. ასევე, GCW-ის ორგანიზაციული გაძლიერების მიზნით, პროექტის ფარგლებში მოხდება საოფისე აღჭურვილობის შეძენა,  GCW-ს მმართველი საბჭო  კი  ორგანიზაციის მისიას, ხედვასა და სტრატეგიას შეიმუშავებს. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ექსპერტი გაუძღვება სტრატეგიის შემუშავების სემინარს. პროექტი ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს სასამართლო და გაზრდის მოქალაქეთა ჩართულობას სასამართლო სისტემის განვითარებაში. ის ასევე დაეხმარება ახალი, მართლმსაჯულების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციის შესაძლებლობების განვითარებას.

USAID
Top of Page