COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ღია სივრცე კავკასია (COS)

პროექტის დასახელება: სასამართლო სისტემის საჭიროებების კვლევა საქართველოში: საპილოტე პროექტი ქუთაისში

პროექტის ხანგრძლივობა: 1-ლი ივლისი, 2021 – 31 ოქტომბერი, 2021

თანხის ოდენობა: USD 10 000

 

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს მოსამართლეებისა და მათი თანაშემწეების შესაძლებლობების შეფასებას საპილოტე კვლევის საშუალებით. ქუთაისის პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა და თანაშემწეთა საჭიროებების შესაფასებლად ფოკუს ჯგუფებთან ერთად, ჩატარდება ჩაღრმავებული თვისობრივი ინტერვიუები, მათ შორის ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სამუშაოსთვის საჭირო უნარ-ჩვევები, ცოდნა, სერვისებზე და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა პრაქტიკული და ტექნიკური დაბრკოლებები (განსაკუთრებით აქტუალური Covid-19-ის  კონტექსტში). პროექტი წარმოადგენს COS-ის ფართო სტრატეგიის პირველ ეტაპს, რომლის მიზანია გააანალიზოს საქართველოს  სასამართლო სისტემის საჭიროებები, რათა შემუშავდეს   ამ სისტემაში მომუშავეთა შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივები..

მოსამართლეთა  და მათი თანაშემწეების საჭიროებების ანალიზზე დაფუძნებულ საბოლოო ანგარიშს გაეცნობიან ქუთაისის სასამართლოები, ასევე იუსტიციის უმაღლეს სკოლა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და სხვა დაინტერესებულ მხარეები. პროექტი განხორციელდება COS-სა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე.

USAID
Top of Page