COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - სტრატეგიული სამართალწარმოება ბავშვებისთვის

ხანგრძლივობა: 05.20.2021 – 11.10.2021

თანხის ოდენობა: $8,910.15

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ბავშვების უფლებების დაცვას სტრატეგიული სამართალწარმოების, ცნობიერების ამაღლებისა და ადვოკატირების გზით. პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ სახელმწიფო ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები ბავშვები, და ბავშვები, რომლებიც განიცდიან ძალადობას და დისკრიმინაციას შეზღუდული უნარების, სქესის, ასაკის, და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით. PHR იურიდიულ დახმარებას გაუწევს ბავშვებს და მათ მეურვეებს და დაფუძნებული იქნება თბილისში, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში მთელ ქვეყანას მოიცავს. PHR ასევე იმუშავებს სამართლის სპეციალისტებთან, საქართველოში ბავშვთა ადვოკატირების პრაქტიკაზე კონსენსუსის მიღწევის მიზნით.

USAID
Top of Page