COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - ბავშვებისა და ქალების დაცვა სპორტში სექსუალური ძალადობისა და შევიწროებისაგან

ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2021 – 15 აგვისტო, 2021

თანხის ოდენობა: თანხის ოდენობა: USD 21,549

პროექტის აღწერა: პროექტი შეეხება სპორტში სექსუალური შევიწროების პრობლემას. ის მოიცავს თვისობრივ და სამაგიდო კვლევას საერთაშორისო რეგულაციების, პოლიტიკისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესასწავლად. პროექტი მოიცავს ადვოკატირებისა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს სპორტში სექსუალური შევიწროების შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად. PHR მოაწყობს ონლაინ შეხვედრებს სპორტის ფედერაციებთან, სპორტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, კლუბებთან, მწვრთნელებთან, იმ მუნიციპალიტეტებთან, რომლებიც სპორტულ კლუბებს აფინანსებენ და არასრულწლოვან ათლეტებთან. პროექტის გუნდი მოამზადებს უცხოელი და ქართველი სპორტსმენების ისტორიებს და ვიდეოებს ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობით. ისტორიები და ვიდეოები გავრცელდება სოციალურ ქსელში. PHR დამატებით დაარიგებს მაისურებსა და ბროშურებს. პროექტი ხელს შეუწყობს სპორტში სექსუალური შევიწროების პრობლემის უკეთ გააზრებას და სპორტული კლუბების, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ფედერაციების მიერ შევიწროვების შემთხვევების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების დანერგვას.

USAID
Top of Page