COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს პროგრესული ფორუმი (GPF) - ცნობიერების ამაღლების კამპანია ქალთა შრომითი უფლებების ხელშეწყობის, დასაქმების ადგილზე დისკრიმინაციისა და შევიწროების აღმოფხვრის მიზნით

ხანგრძლივობა: 03.01.2021 – 10.31.2021

თანხის ოდენობა: $24,902.00

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და სამუშაო ადგილას დისკრიმინაციისა და შევიწროების აღმოფხვრას საქართველოში. პროექტი განახორციელებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, რომელიც ხელს შეუწყობს შრომითი უფლებებისა და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისათვის ახლად მიღებული საქართველოს შრომის კოდექსის ფარგლებში. GPF იმუშავებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, დამატებითი გარანტიები ორსულ და მეძუძურ ქალთათვის და დასაქმების ადგილზე დისკრიმინაცია, მათ შორის შევიწროება და სექსუალური შევიწროება. პროექტი ასევე ორიენტირებული იქნება ახლად დაარსებული შრომის სახელმწიფო ინსპექციის სამსახურის, მისი როლისა და საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე. ცნობიერების ამაღლების კამპანია ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდება და მთელ საქართველოს მოიცავს. პროექტი GPF-ის მიერ სოლიდარობის ცენტრთან (SC) და საერთაშორისო კერძო მეწარმეობის ცენტრთან (CIPE) პარტნიორობით განხორციელებული დიდი ინიციატივის ნაწილს წარმოადგენს.

USAID
Top of Page